Cieľom SŠIC je
podporiť tvorbu a integráciu inovačného ekosystému slovenského športu. Vytvoriť priestor pre hľadanie prienikov medzi jednotlivými subjektmi inovačného športového ekosystému, ktorý bude katalyzátorom inovačných riešení v športe a podpory zdravia pohybom a športovaním pri využívaní moderných  technologických a digitálnych prostriedkov a riešení.  
SŠIC je združenie právnických osôb so sídlom v Bratislave SŠIC a združuje  spoločnosti, organizácie, školy, vedecké inštitúcie a entity, ktoré majú potenciál a záujem o implementáciu inovačných riešení, technológií v slovenskom športe a podpore zdravia športovaním.
Cieľom SŠIC je
podporiť tvorbu a integráciu inovačného ekosystému slovenského športu. Vytvoriť priestor pre hľadanie prienikov medzi jednotlivými subjektmi inovačného športového ekosystému, ktorý bude katalyzátorom inovačných riešení v športe a podpory zdravia pohybom a športovaním pri využívaní moderných  technologických a digitálnych prostriedkov a riešení.  
SŠIC je združenie právnických osôb so sídlom v Bratislave SŠIC a združuje  spoločnosti, organizácie, školy, vedecké inštitúcie a entity, ktoré majú potenciál a záujem o implementáciu inovačných riešení, technológií v slovenskom športe a podpore zdravia športovaním.

Výkonnosť športovcov

Výkonnosť športovcov

Zisti viac

Fanúšiokvia a obsah

Fanúšikovia a obsah

Zisti viac

Manažment organizácií a podujatí

Manažment organizácií a podujatí

Zisti viac

Šport pre všetkých

Šport pre všetkých

Zisti viac

Základné prvky 
slovenského športového
inovačného ekosystému

Inovátori

Start up

SME firmy

Športovci

Verejnosť

Akademická oblasť - univerzity

Inovačné priemyselné centrá

Medzinárodné Sport Tech centrá

Základné prvky 
slovenského športového
inovačného ekosystému

Inovátori

Start up

SME firmy

Športovci

Verejnosť

Akademická oblasť - univerzity

Inovačné priemyselné centrá

Medzinárodné Sport Tech centrá

Aktivity SŠIC
networking členov a subjektov športového inovačného ekosystému
podporu výskumu inovačných riešení 
podpora výmeny know-how s domácimi ako aj zahraničnými subjektmi
vzdelávacie a informačné aktivity
podpora pri vyhladávaní financovania a investorov 
digitálna transformácia slovenského športu
prieskumy trhu a reporty o segmente
Aktivity SŠIC
networking členov a subjektov športového inovačného ekosystému
podporu výskumu inovačných riešení 
podpora výmeny know-how s domácimi ako aj zahraničnými subjektmi
vzdelávacie a informačné aktivity
podpora pri vyhladávaní financovania a investorov 
digitálna transformácia slovenského športu
prieskumy trhu a reporty o segmente
Náš tím – zakladatelia 
Roman Krajniak
Veľká časť jeho profesionálnej kariéry je spojená s reklamou a marketingom. Viac ako 20 rokov zastával kľúčové pozície jednak v reklamných agentúrach (Euro RSCG a Ogilvy & Mather) ako i korporátnom svete. Takmer dekádu riadil sponzoring a komunikáciu v spoločnosti Heineken na Slovensku.

V súčasnej dobe sa venuje poradenstvu v oblasti športového marketingu a súčasne je spolumajiteľom viacerých inovatívnych spoločností, ktoré prinášajú užitočné digitálne riešenia do rôznych oblastí hospodárstva (šport, turizmus, HoReCa, kultúra, smart cities, smart priemysel, FinTech a komunálna sféra).

Ladislav Pavlovič
Dlhé roky pôsobil v nadnárodných farmaceutických korporáciách Novartis AG a Krka d.d.. Spojenie obchodu, športu a zdravia sa rozhodol zužitkovať najprv vo vlastných spoločnostiach a neskôr ako spoluzakladateľ SŠIC.

Zaujíma sa hlavne o oblasť performance manažmentu - zber, analýza a interpretácia bio dát v športe. Je autorom a majiteľom webovej aplikácie Health Profile (tvorba zdravotno – výkonnostných profilov športovcov).

Podniká taktiež v oblasti športového textilu a doplnkov výživy. Jeho cieľom je prinášať do slovenského prostredia inovatívne prvky a nové technológie z kultúrne vyspelých športových krajín.

Rastislav Chovanec
Po ukončení štúdia pracoval vo viacerých súkromných spoločnostiach na obchodných a manažérskych pozíciách. Výnimkou bolo obdobie 2014 – 2020, kedy pôsobil na Ministerstve hospodárstva SR ako štátny tajomník. V súčasnosti sa venuje najmä projektom súvisiacich s dátovou analytikou, optimalizáciou procesov a zavádzaním inovácii do riadenia firiem.

V oblasti športu pôsobí ako spolumajiteľ najpočetnejšej siete súkromných fitness centier Efectfit, majoritný majiteľ a predseda predstavenstva hokejového klubu Vlci Žilina, majiteľ analytickej firmy na športové dáta Databall ako aj zakladajúci člen SŠIC.

Martin Benko
Má dlhodobé organizačné, manažérske a vedomostné skúsenosti v športe, v digitálnych technológiách, olympijskom hnutí, športovej ekonomike, marketingu, športovej politike a diplomacii.

V minulosti zavádzal IT riešenia počítačovej grafiky CAD systémov v priemyselnej výrobe, implementoval IT systémy v diplomatických službách doma a v zahraničí, aktívne pôsobil na Londýnskej burze farebných kovov. Venuje sa ekonomickej diplomacii a biznis developmentu poprednej slovenskej IT firmy. V športovom hnutí bol generálnym tajomníkom Slovenského olympijské výboru, člen exekutívy Európskych olympijských výborov a bol osobným poradcom prezidenta MOV pre informatizáciu, taktiež účastníkom na 8 OH a ZOH. Podniká v oblasti IT, cestovného ruchu a inovácií. Angažuje sa v aplikovaní najmodernejších digitálnych a satelitných riešení v športe, vrátane športových inovácií a tvorby inovačného ekosystému. Je spoluzakladateľom SŠIC a jeho predsedom.

Náš tím – projektový manager
Andrea Šogorová
Profesijné skúsenosti z projektového manažmentu nabrala počas svojho dlhoročného pôsobenia v Siemense a jeho dcérskych spoločnostiach na Slovensku. Úspešne realizovala niekoľko veľkých projektov pre SLSP, VÚB,Tesco atď.
Ako spolumajiteľka založila a viedla 4 pobočky americkej franchizovej siete fitnesscentier pre ženy FitCurves, kde pôsobila 14 rokov. Stála pri zrode najväčšieho crossfitového gymu v strednej Európe: Alpha Prime CrossFit, kde 4 roky pracovala ako Operations and marketing manager. Spojenie projektového manažmentu a inovačných technológií, ku ktorým má blízky vzťah sa rozhodla zužitkovať pri realizácii projektov v rámci SŠIC.
Členovia SŠIC
Členovia SŠIC

logo white
Slovenské športové inovačné centrum
The Slovak Sport Inovation Center
Panenská 7824/5
81103 Bratislava-Staré Mesto
Slovenská republika
Zakladatelia (Právnické osoby)
MBCD s.r.o.
PFSC, s. r. o.
Paysy s. r. o.
JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.
Kontakt
info@ssic.sk
+421915 805 528
logo white
Slovenské športové inovačné centrum
The Slovak Sport Inovation Center
Panenská 7824/5
81103 Bratislava-Staré Mesto
Slovenská republika
Zakladatelia (Právnické osoby)
MBCD s.r.o.
PFSC, s. r. o.
Paysy s. r. o.
JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.
Kontakt
info@ssic.sk
+421915 805 528